Masáže pre firmy


Masáže pre zamestnancov

Zamestnanecké benefity sú prirodzenou súčasťou mnohých úspešných firiem, chcete byť iný, získajte loajalitu a lepšiu motiváciu vašich zamestnancov originálnym spôsobom. Na prenosnom masážnom stole alebo na menšom tzv. kľakátku priamo v priestoroch vašich kancelárií poskytneme zamestnancom zdravotné a relaxačné masáže, prípadne v priestoroch, ktoré na to určíte. Celková doba vykonávania masáže a počet klientov je otázkou dohody.

Masáže v kancelárii

Stres, únava, bolesť chrbta alebo šije, poznáte to? Nech ide o stres z ťažkej úlohy alebo z bolesti, ktorá sa objavuje ako následok dlhého sedenia pri monitore počítača. To je najčastejšia príčina zníženia efektivity vašej práce a zvyšujúca sa nechuť k vykonávaniu zverených úloh. Masáž pre vás môže znamenať lepšie zvládanie stresových situácií, odbúranie bolesti a prísun novej energie.

Spoločenské a ďalšie firemné akcie

Masáže sú vhodným doplnkom firemných akcií, seminárov, športových a vzdelávacích programov. Vďaka mobilným masážnym stolom a kľakačkám sme schopní poskytnúť masáže v podstate kdekoľvek.

Benefity na mieru

V prípade záujmu o toto efektívne riešenie odmeňovania vašich zamestnancov, nás neváhajte kontaktovať a my pripravíme ponuku na mieru, podľa vašich individuálnych potrieb. Cena za jednotku sa odvíja podľa počtu masáží a frekvencie našich návštev na jednom mieste.Cenník služieb pre firmy

Cena dohodou v hotovosti alebo na faktúru, závisí od počtu ľudí a trvania masáže.


Created by Towdy